Hva er et Aktivhus?

Hurdal_Benedicte Kihles hus_18.jpg
Aktivhusene er innovative miljøboliger, som
kombinerer moderne arkitektur med naturnære og miljøvennlige byggeteknikker.

Dette sikrer et sunt og godt inneklima, og gir en robust, enkel, naturlig opplevelse av å bo - på naturens premisser. Aktivhusene er svært energieffektive og har løsninger basert på sol og bioenergi. Solcellene leverer 100% fornybar energi. Sammen med en svært effektiv vedovn med varmemagasinerende kleberstein og god isolering, bidrar dette effektivt til å redusere strømutgiftene.  

Aktivhus er innovative miljøboliger, som kombinerer moderne arkitektur med naturnære og miljøvennlige byggeteknikker. Boligene er pustende konstruksjoner og materiealene er valgt både med tanke på miljøet og inneklimaet. Hovedmateriale
i boligløsningene er tre; husene har trefiberisolasjon og trematerialer i konstruksjonen, gulv og kledninger.

Hurdal_oktober2017_05.jpg

Hel ved fra Aktivhus

I Norge har vi lange tradisjoner med tre som materiale i bygg, fra vikingskip og stavkirker til moderne, innovative bygninger. Vi har også netto tilvekst av skog - det vokser mer enn det hugges. Norsk tre er fremtidens byggemateriale og står i særstilling som det eneste naturlige og helt fornybare byggemateriale vi har.

 
Hurdal_oktober2017_19.jpg

Inneklima

Bestrebelser på å redusere energiforbruk går ofte på bekostning av godt inneklima. Blant årsakene er ukritisk materialbruk, tette sjikt og mekanisk ventilasjonsanlegg.
I Aktivhus er godt og sunt inneklima et absolutt krav.  

Byggebransjen benytter seg mye av bearbeidede materialer som gips, betong og aluminium. Få av disse er tilstrekkelig dokumentert når det gjelder effekt på helse og inneklima. I Aktivhus bruker vi naturnære og sunne byggematerialer. Til overflatebehandling benyttes inneklimasikre og miljøvennlige produkter.

Aktivhus bruker naturlig ventilasjon. Veggluker og vinduer åpnes og lukkes manuelt, etter behov. Utlufting skjer i egne kanaler over tak, ved bruk av "pipeeffekt". Resultatet er et enkelt, pustende hus der ventilasjon foregår støy- og trekkfritt. 

Treverk er naturlig fuktregulerende. Sammen med en "pustende" (diffusjonsåpen) huskonstruksjon bidrar dette til et godt inneklima. 

tanalee-youngblood-341695.jpg

Miljø

Aktivhus bygges med miljøvennlige materialer.  Co2-utslippene ved bygging med disse er 40-50% mindre enn i et gjennomsnittlig hus.

Konvensjonelle byggeselskaper er miljøverstinger. De er storforbrukere av ressurser og lite preget av kretsløpstenkning. Aktivhus bruker så langt det er mulig fornybare, naturlige materialer, først og fremst tre. Både gulv, kledning, bordtak og isolasjon er utvunnet fra treverk. Så langt det er mulig henter vi treverk i geografisk nærhet til prosjektene.
Så langt det er mulig unngås materialer som ikke kan gjenbrukes. 

 

Festival_hus_07.jpg

Energi

Aktivhus er et av markedets mest energieffektive boligkonsept.

I produksjonsfase bygges Aktivhus av materialer med lav produksjonsenergi. I driftsfase står sol og biomasse for mye av boligens totale energibehov. Solcellepanel på takene kobles til strømnettet gjennom såkalt "smartmåler". Gjennom en Plusskunde-avtale hos Hafslund leveres overskuddsstrøm tilbake på nettet. 

Husene leveres med vedovn med varmemagasinerende kleberstein i oppholdsrom. Dette er ovner som utnytter treverket godt og avgir varme langsomt. Slik benyttes en fornybar ressurs til oppvarming av Aktivhusene.