beboerforeningen

Huldra Økogrend Beboerforening har som hovedformål å jobbe for at Huldra Økogrend er og forblir en trygg, rolig, estetisk, attraktiv og bærekraftig grend å bo og leve i. 

Beboerforeningen har ansvar for saker som angår beboerne og området i grenda, samt være et hørings- og samarbeidsorgan overfor stiftelsen og grunneiere av Framtidssmia og Gjøding gård.

Det er obligatorisk medlemskap for alle beboere. Foreningens viktigste oppgaver blir å:

  • Forbedre og vedlikeholde fellesområdene og bomiljøet i grenda i samarbeid med grunneier. 
  • Bidra til en mest mulig bærekraftig livsstil og et lavt, økologisk fotavtrykk. Dette innebærer bl.a utstrakt kildesortering, lavt energiforbruk og mest mulig miljøvennlig bilhold.
  • Jobbe for en tilfredsstillende samferdsel i grenda.
  • Bevare Huldra Økogrends karakter av boligområde i henhold til gjeldende reguleringsplaner.
  • Arbeide for andre saker av felles interesse for grendas beboere.
  • Jobbe opp mot Stiftelsen og grunneiere for at beboerne om mulig blir gitt prioritet til arbeidsforhold og egen forretningsvirksomhet.


Kontaktperson: Svenja Kämper. Telefon: 468 12 059