Kompostgruppa

kompost.jpg

Å lage gull av avfall - det er en prioritert oppgave for andelslandbruket. Her er både husdyrgjødsel og mat- og hageavfall som vi skal benytte til å føre næring og mikroorganismer tilbake til den jorda som gir oss grønnsaker.

Gruppas oppgave er å skape, systematisere og drifte et enkelt og hensiktsmessig komposteringsanlegg. Er du opptatt av kompostering, meld deg inn til Petter Steen på tlf 926 50 431 eller pettersteen@hotmail,com

GrupperLiv Tøndevold