Lagringsgruppa

Riktig lagring og konservering av grønnsaker forlenger sesongen og gir oss herlige, kortreiste grønnsaker nesten hele året. Lagringsgruppa sin oppgave er å bygge opp og utvikle gode lagringsforhold for andelslandbrukets grønnsaker.

Vil du være med i lagringsgruppa, meld deg på til Kerstin Lye på tlf 970 62 097 eller kerstin.lye@hotmail.com.

GrupperLiv Tøndevold