Byggetrinn No2 Okerfly sameie

2032-02-FIL-i-03_B2-13_1st-level_image_update_R01 Kopie.jpg

Filago lanserer nå Okerfly sameie, et nytt boligtun i Hurdal Økolandsby. Okerfly sameie består av 21 boliger som omkranser et fellestun, med felleshus, stor utendørs platting, grill og lekeplass. Med hver bolig følger også bruksrett til carport. 

Det er tre ulike boligtyper i Bolig­tun 2. Alle er eneboliger av forskjellig størrelse. Boligene er bygget med moderne standard, etter aktivhusprinsipper. Aktivhus er bygget i miljøvennlige materialer med stort fokus på fornybare resurser. De er naturlig ventilert, og kontruksjonen er diffusjonsåpen. Aktivhus er også svært energieffektive med energiløsninger basert på solenergi og bioenergi. Dette gir gode og bæ­rekraftige hus og en robust, enkel, naturlig opplevelse av å bo.

Hagen, som er en tilleggsdel til din andel, har du eksklusiv bruksrett til. Det er også avsatt godt med fellesareal rundt boligene med fellestun, fellshus, uteplatting, grill og egen lekeplass. En gang- og sykkelvei går gjennom det bilfrie tunet og ned til Gjøding gård. Hver husstand har en egen carportplass med mulighet for elbillader. 

 
2032-01-FIL-e-02_courtyard_R01.jpg

Okyerfly sameie

Boligtun 2 har gode solforhold og er prosjektert med tanke på en god balanse mellom private, halvprivate og fellessoner. Huset og hagen er din private frisone.

Et hyggelig bilfritt tun med felleshus med stor uteplatting, frukttrær, bærbusker, lekeområder, grill og felles dyrkingssone skaper rom for felleskap og møter mellom naboer.

 

En del av Hurdal Økolandsby

Tanken bak økolandsbyen hviler på tre pilarer:

1. Aktivhus som er bygget i pustende naturmaterialer og oppvarmet med energi fra sol og ved. Husene er bygget med mest mulig tre som er et 100 prosent fornybart materiale. Tre har også naturlige hygroskopiske egenskaper. Det betyr at det har evne til å ta opp fuktighet fra luft, er pustende og beveger seg etter klimaet det befinner seg i.

2. En levende gård med jorder, skog og beite samt bygninger på gårdstunet. Her fins blant annet en birøktergruppe og et andelslandbruk som dyrker økologiske grønnsaker, så du kan ta maten rett fra jord til bord. Her fins også en stor, utendørs scene hvor artister som Ole Paus, Unni Wilhelmsen og Lars Lillo-Stenberg har opptrådt.

3. Et økologisk næringssenter med kafé, bakeri, landhandel, treningstilbud og mulighet for å leie kontorlokaler og skape arbeidsplasser nær der folk bor. Senteret ligger i en ombygget barneskole i nærområdet og er omdøpt til Fremtidssmia Økologiske Næringssenter.

Hurdal Økolandsby, Gjøding Gård, Fremtidssmia og aktiviteten og felleskapet som har oppstått og foregår der, er ikke som en del av selve boligkjøpet. Det er kvaliteter i nærområdet som bidrar til at det er skapt og skapes en unik kultur, som det er opp til den enkelte å engasjere seg i.

 

Aktivhus

Aktivhuset er utviklet med mål om å bygge miljøvennlige hus, med godt inneklima. For å oppnå dette har man vektet inneklima, miljø og energi i et helhetlig bygningskonsept. Aktivhus er gode hus å bo i, med et lavt CO2 avtrykk.

Aktivhuset bygges av miljøvennlige og inneklimvennlige materialer - i hovedsak tre. For at huset skal være godt å bo i brukes pustende (diffusjonsåpen) konstruksjon, og naturlig ventilasjon. 

Hurdal_oktober2017_19.jpg
stue05.jpg
Hurdal_fabrikk_10 kopi.jpg
Hurdal_oktober2017_09.jpg

Hel ved fra Aktivhus

Når vi høster fra skogen blir mange av dens kvaliteter og verdier bevart. I Norge har vi lange tradisjoner med tre som materiale i bygg, fra vikingskip og stavkirker til moderne, innovative bygninger. Vi har også netto tilvekst av skog - det vokser mer enn det hugges. Norsk tre er fremtidens byggemateriale og står i særstilling som det eneste naturlige og helt fornybare byggemateriale vi har. 


Nabolagsprofil

Vil du vite mer om nabolaget og området rundt økolandsbyen?
Her kan du lese mer om hva slags folk som bor i området nå, og hvilke tilbud som befinner seg i området rundt økolandsbyen. 

 
 

 

USBL er tett på din bolig

hczxf3gwfube0h7ckbrd.jpg

For at hjulene skal gå rundt i eierseksjonssameiet Okerfly er det mange ting som skal ordnes i hverdagen. Innkreving av felleskostnader, regnskapsføring, hjelp til årsmøte. Det er vi i Usbl som hjelper styret der du bor. Ikke bare med alt det nødvendige papirarbeidet, men også med råd og veiledning. Og kanskje med vaktmestertjenester, juridiske saker og andre spørsmål.

For å lese mer klikk her for å komme til USBL sine nettsider