Okerfly sameie - byggetrinn 2 i Hurdal Økolandsby

Hurdal_oktober2017_05.jpg
Hurdal_oktober2017_19.jpg

21 nye Aktivhus

Aktivhuskonseptet har som mål å bygge miljøvennlige hus, med godt inneklima. For å oppnå dette vektes inneklima, miljø og energi i vårt helhetlige bygningskonsept.

Aktivhuset bygges av miljøvennlige og inneklimvennlige materialer - i hovedsak tre. For at huset skal være godt å bo i brukes pustende (diffusjonsåpen) konstruksjon, og naturlig ventilasjon.