Okerfly sameie

Okerfly sameie består av 21 eneboliger i tre forskjellige størrelser som omkranser et levende fellestun. 
Det bilfrie tunet er selve hjertet i sameiet. Et slikt allrom åpner for naturlige møter med naboer og legger til rette for et sosialt felleskap i hverdagen.

842793572.jpg

Til sammen er økolandsbyen et spennende mangfold av mennesker, dyr, jord, kultur og aktiviteter. Dette gir en annerledes boform i et moderne samfunn - for folk med fokus på miljøet og balanse i hverdagen.

På fellestunet er det lekeplass med huskestativer, balansestokker og sandkasse. Her kan barna møte lekekamerater, mens foreldrene slår av en prat - eller kanskje lager middag på fellesgrillen ved uteplattingen.

Det er også mulig å følge med på ungenes lek fra vinduet. Rundt tunet er det frukttrær, bærbusker, naturlig vegetasjon og felles dyrkingskasser. Det gir tilgang til kortreist mat, til glede for både store og små. 

Okerfly sameie er oppkalt etter en sommerfugl fra listen over truede arter i Akershus. Her får du fine solforhold.  Boligområdet er prosjektert med tanke på en god balanse mellom private, halvprivate og fellessoner.

Hurdal Økolandsby ligger idyllisk til med store, flotte friluftsområder rett utenfor stuedøren. Det åpner for en hverdag med nærhet til urørt natur med skog, vann, strand og turmulig­heter.

 

Felleshuset


Snitt, plan og illustrasjon


Ilustrasjon, avik vil forekomme

Illustrasjon, avvik vil forekomme.