Grupper

Dette er fokusgrupper som tar seg litt ekstra av et spesielt område av andelslandbruket. Gruppene har egne Facebooksider.