Back to All Events

Workshop i surdeig på Kjøkkenhagen

  • 71 Vestsidevegen Akershus, 2090 Norge (map)

Surdeigsbaking er mer enn bare en måte å forberede korn og gjøre dem mer gunstig for kroppen din. Det er også en givende ferdighet, en kunst, en måte å oppdage og forbedre din kreativitet, et bidrag til en kulinarisk arv, og en måte å koble til naturen på.

Ved å bake dine egne surdeigsbrød kan du la fantasien din blomstre. Smaksløkene dine vil elske det og du vil forelske deg i den fantastiske lukten og den appetittvekkende smaken.

Bli med oss å denne endags hands-on workshopen, hvor du vil oppleve kraften av surdeigsbaking og få svar på alt du alltid har ønsket å spørre om.

---

Hvor: Kjøkkenhagen Kafé og Bakeri, Hurdal, Norge

Når: Lørdag 29. april 12-19

Lærere:
Ziga Kelih - bakemester på Kjøkkenhagen kafé og bakeri
Natasa Duric - surdeig baker og lærer, forfatter av My Daily Sourdough Bread bloggen: http://www.mydailysourdoughbread.com/ (Slovenia)

Workshop emner:
- surdeigsstarter: hvordan tilberede en surdeigsstarteren fra bunnen av, hvordan ta vare på starteren og hvordan mate den
- surdeigsbrødbaking med økologiske mel: hvordan blande deigen, hvordan forberede ulike typer brød (brød, ciabatta, pizza, etc.), hvordan forme et brød, og hvordan lage mønstre på brødet og gjøre det vakkert
- surdeigsbaking hjemme: hvordan passe bakingen inn i hverdagen, tips og triks for effektiv deigen tilberedning

Hvem er det workshopen for:
Surdeigs entusiaster - for de som nettopp har startet med surdeigsbaking, for de som allerede baker hjemme og for alle som ønsker å oppleve kraften i ekte surdeigsbaking.

Pris: 1.700, - NOK
inkluderer undervisning, workshop materiale, to måltider, deigskrape, mel og surdeigsstarter

Påmelding: ziga@kjokkenhagen.no

---

ENGLISH:

Sourdough baking is more than just a way of preparing grains and making them more beneficial for your body. It is also a life rewarding skill, an art, a way to discover and enhance your creativity, a contribution to a culinary heritage and tradition preservation and also a simple way to reconnect to the nature.

Baking your own real sourdough bread can make your imagination blossom. Your tast buds go crazy and can make you fall in love to its incredible smell and mouth-watering taste.

Join us at this one day hands-on workshop, where you will be able to experience the power of sourdough baking and get to know everything you always wanted to ask about it.

---

Where: Kjøkkenhagen Café and Bakery, Hurdal, Norway

When: Saturday April 29th, 12-19h

Teachers:
Ziga Kelih - head baker at Kjøkkenhagen café and bakery
Natasa Duric - sourdough baker and teacher, author of My Daily Sourdough bread blog (Slovenia)

Workshop topics:
- sourdough starter: how to prepare sourdough starter from scratch, how to take care of the starter and how to feed it
- sourdough bread baking with organic flours: how to mix the dough, how to prepare different types of bread (loaves, ciabattas, pizza, etc.), how to shape bread, how to cut and stencil bread and make it beautiful
- home sourdough baking: how to fit baking into daily life, tips for efficient dough preperation

Who is the workshop for:
Sourdough enthusiast - for those who just started with sourdough baking and for those who already bake at home and for all who would love to experience the power of real sourdough baking.

Price: 1.700,- NOK
includes teaching, workshop material, two meals, dough scraper, flour and sourdough starter

Registartion contact: ziga@kjokkenhagen.no