Back to All Events

Permakultur grunnkurs (PDC) i Hurdal Økolandsbyen


29541878_10155901571130860_638053502344869101_n.jpg

Permakultur grunnkurs (PDC)
Hurdal Økolandsby Høst 2018
NB! KURSET GÅR OVER 2 UKER

1. Uke 20-25 August 09:00 - 18:00
2. Uke 24-29 September 09:00 - 18:00

Dette kurset er det internasjonale anerkjente Permaculture Design Course (PDC), og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden. Dette sertifikatet vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil, som et supplement til annen relevant utdannelse, eller om du ønsker f eks å arbeide gjennom nettverk somhttp://www.wwoof.net/http://camphill.net/ eller http://www.workaway.info/

PDC ledes av Permakultur Designer Jan Bang og spiselig plante eksperten Stephen Barstow. Målsettingen med kurset er å fokusere på økolandsby design, og å bygge opp en Permakultur gruppe i Hurdal. Medlemmer av andre økosamfunn prosjekter vil få mye inspirasjon og lærdom fra å besøke Hurdal, og kan bruke kurset til å designe aspekter av sine prosjekter. 

Kurset organiseres av frivillige ildsjeler på Gjøding gård i sentrum av økolandsbyen i Hurdal, i samarbeid med Jan Bang og Stephen Barstow. 

Kurset tilbys i første omgang til beboerene av Hurdal Økolandsby da målsettingen med kurset er å bygge et kompetansenettverk for permakultur design og matvekster i landsbyen med utgangspunkt i de kunnskapene og nettverk som allerede finnes her. Hvis ikke kurset blir fylt opp, 16 plasser, vil vi ganske snart åpner for deltagelse også utenfor landsbyen.


Hva er PERMAKULTUR: 
Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, ikke mot naturen. Dette betyr å lage sammenhengende systemer hvor hver enkelt del har flere funksjoner og hvor hver enkelt funksjon er ivaretatt av flere deler. Et stabilt og vedvarende system. Permakultur brukes i dag som planleggingsredskap over hele verden og knytter seg alltid til lokale ressurser, mulighetene til dyrking, og å dekke grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.
Ordet er en forkortelse for ”permanent agriculture” eller vedvarende jordbruk. I den senere tid har ordet også blitt brukt til å omfatte permanent kultur generelt, altså ett mye videre spekter av den menneskelige aktiviteten. 
Hovedmålet med Permakultur er å skape stabile produktive økosystemer, som fungerer og som er i pakt med naturen. 

I Permakultur snakker vi om tredelt etikk:
1. Omsorg for jorda
2. Omsorg for mennesket
3. Fordeling av overskuddstid, penger og materielle ting i forhold til dette.

Permakultur ble som begrep skapt i Australia, av Bill Mollison. Han hadde en visjon om skoger av mat, og bruker begrepet om en metode for planlegging og drift av menneskeskapte økosystemer hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Global Ecovillage Network, som er inspirator til Norske Økosamfunns Forening, ble stiftet i 1995 av en gruppe Permakulturlærere og designere. Norsk Permakulturforening er del av et internasjonalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis. 

Pris:.
8500 kroner.
Dette inkluderer PDC kurset samt 2 måltider per kursdag.

Håper så mange som mulig av beboerene i Hurdal økolandsby vil gripe denne fantastiske muligheten.

Kontaktpersoner: 
Meg Anderson: 45 67 37 16
Stephen Barstow: 91 52 95 16

Linker til hjemmesider:
Jan Bang: www.permakulturisten.com 
Stephen Barstow: www.edimentals.com
Hurdal Økolandsby: www.hurdalecovillage.com

Earlier Event: May 3
Filmvisning: Jaktsesong