besøk landsbyen

Hurdal Økolandsby tar gjerne imot besøk. Du kan ta en tur i bakeriet, på gårdstunet eller rusle en tur i grenda. 
Det er også muligheter for omvisning. For tiden prioriteres her større grupper.

For spørsmål om besøk, kontakt daglig leder i Hurdalssjøen Økologiske Landsby SA (HØLSA),
Kristin Seim Buflod, på telefon 979 79 327, man-fre fra 09:00 - 16:00.

Kontaktpersoner

Kristin_Seim_Buflod-4.jpg

Kristin Seim Buflod
Daglig leder
HØLSA
979 79 327
post@hurdalecovillage.no

Simen Torp.jpeg

Simen Torp
Salg av boliger
Fremtidssmia
971 24 000
simen@filago.no

Jonatan Bonna Ringerike
Salg av boliger
467 72 680
jonatan@filago.no

Petter Steen
Beboerforeningen
926 50 431 huldra.beboerforening@gmail.com

Trond_Eriksen.jpg

Trond Eriksen
Megler
928 00 075
trond.eriksen
@privatmegleren.no

 
 

HVEM KONTAKTER DU?

organisasjonskart kopi.png

Filago AS: Utviklerselskapet bak Hurdal Økolandsby. Bidrar med nødvendig fysisk og digital infrastruktur. Firmaet drives ut fra såkalt tredelt bunnlinje. Dette betyr at et prosjekt anses som vellykket når det gavner både naturen, mennesket samt har økonomisk bærekraft. 

Aktivhus Hurdal AS: Husleveranser og arbeid på byggeplass er organisert i byggeselskapet Aktivhus Hurdal.

Huldra Økogrend/Beboerforeningen: Huldra Økogrend er det første av i alt fem boligtun. Beboerforeningen er interesseorganisasjonen for de som har flyttet inn i grenda. Beboerforeningen organiserer arbeid knyttet til fellesområder, felleshus og liknende. 

Gjøding gård (Hurdalssjøen Økologiske Landsby SA): Boligene i Hurdal Økolandsby bygges på mark som hører til gården Gjøding. Denne gården ble i 2004 kjøpt fra Hurdal kommune. For å gjennomføre kjøpet ble det dannet et samvirke. Samvirket er per i dag grunneier, og eier dermed gårdstun, jorder, samt områder med skog og utmark.  Gården har som hovedformål å være medskaper i en levende økolandsby gjennom å drifte gården med dyrking, dyrehold og aktiviteter.  

Fremtidssmia Økologiske Næringssenter AS (FØN AS): Tidligere Kjerkekretsen barneskole, kjøpt av ildsjeler med tilknytning til økolandsbyen i 2012. Beliggenhet nær økolandsbyen. Etter en omfattende oppussing vil Fremtidssmia blant annet romme: besøkssenter, flerbrukshall til dans og trening, slyngerom for honning, bakeri, kafé, butikk, legekontor med "grønn" profil, kontorfellesskap, egnede lokaler til kurs, konferanser og foredrag - og mye mer. Virksomhetene i Fremtidssmia skal skape et godt tilbud både for de som bor i økolandsbyen, for besøkende utenfra og for folk i Hurdal. 
 

 
 

hvor finner du oss?

Hurdal Økolandsby
Landsbyvegen 3
2090, Hurdal