Landsbygrupper

I landsbygrupper kan folk dyrke sine interesser i fellesskap. Hver gruppe har en fokusperson, en aktivitetsplan og egen økonomi.

Landsbygruppene samarbeider med Gjøding gård og og Fremtidssmia. Hvis du vil engasjere deg i en eller flere av landsbygruppene, finner du informasjon og kontaktinfo på denne siden.

 

 
 

ølgruppa

I ølgruppa samles man om å brygge og lære å brygge øl. Smakstesting og utprøving av hjemmebrygget øl er også viktig i gruppa.
I starten vil gruppa fokusere på  grunnleggende introduksjon til bryggeprosessen.

FOKUSPERSON:
Alexander Poltorak
982 15 379
alexanderpoltorak@hotmail.com

prosjektgruppa.png

dansegruppa

Mange i økolandsbyen er glade i dans. Dette er gruppa for de som vil lære bort eller lære selv. De mest aktive i dansegruppa er utdannet og jobber med dans, og brenner for å holde kurs og klasser innenfor sine grener.

FOKUSPERSON:
Mari Eriksson Rosman
906 16 84
info@kraftlinjen.no

Næringsgruppa

Næringsgruppen er en kreativ ressursgruppe der beboere kan få hjelp til å virkeliggjøre planer om lokal virksomhet i Hurdal. Ved å ta utgangspunkt i konkrete planer og prosjekter kan medlemmene dele ideer, erfaringer og kunnskap. Gruppen vil også arbeide for å bidra til et lokalt kontaktnettverk for næringsvirksomhet i og rundt Hurdal. 

FOKUSPERSONER:
Eva Hellgren
40 49 83 55
evautve@hotmail.com

yogagruppa.png

YMSE
Yoga, Meditasjon, Selvutvikling og Evolusjon

Denne gruppen er for de som ønsker å drive med yoga, meditasjon og selvutvikling. Fellesmeditasjoner avholdes jevnlig. Egnede lokaler for yoga og meditasjon er under oppussing på Fremtidssmia. Gruppa jobber også med å opparbeide meditasjonsrom i nærheten av boligfeltet, og det planlegges kurs i ulike teknikker.

FOKUSPERSON:
Lars von Krogh og Elisabeth Haga
911 23 905/936 69 986
lvkrogh@gmail.com/elismaha@online.no

hagegruppa

Denne gruppa dyrker og lærer i fellesskap. Gruppen disponerer parseller med DEBIO-godkjent jord leid av Gjøding gård. Sammen skapes et kreativt hageforum med fokus på kunnskapsdeling, frøbytte, jobbing i jorda, kurs og foredrag.

FOKUSPERSON:
Mildrid Brede
95 91 80 60
mildridbrede@gmail.com

friluftsgruppa

Mange som flytter til økolandsbyen er interessert i friluftsliv. I Hurdal er det mulighet for både kiting, turgåing, fullmåneturer, toppturer, overnattingsturer, skiturer og mye mer.

FOKUSPERSONER: 
Davy Verstraeten/Aron Ljung
978 90 636/
406 44 322
davy-articland@hotmail.com/ 
stephanljung@gmail.com

bigruppa.png

bigruppa

Bigruppa er et samlingspunkt for de som ønsker å drive med birøkt i Økolandsbyen. Biegruppa leier plass til sine bikuber av Gjøding gård. Bigruppa samarbeider med Hurdal birøkterlag. Sammen har en felles bigård, og slyngerom på Fremtidssmia.

FOKUSPERSON:
Patrik Swanstrøm
934 34 422
patriksw@lycos.com
 

 

husdyrgruppa

Husdyrgruppa organiserer hold av husdyr. Gjennom denne gruppa er det mulighet for å ha geit, sau, ku og andre typer husdyr på gården. Per i dag finnes mohair-geiter, sauer, hester, alpakkaer og høns på gården.  

FOKUSPERSON
Kristin Seim Buflod
Daglig leder, Hurdalssjøen Økologiske Landsby SA
979 79 327
post@hurdalecovillage.no

prosjektgruppa.png

kunstgruppa

Det er mange med kunstinteresse i Hurdal Økolandsby. Denne gruppen er både for de som liker å utføre- og oppleve kunst, og vil romme mange uttrykk. Gruppen vil kunne bidra estetisk til utforming av fellesområder, arrangere kurs i ulike teknikker, samt holde utflukter og aktiviteter for barn.

Kunstgruppa har tilhold i det kreative rommet på Fremtidssmia Økologiske Næringssenter.

FOKUSPERSON:
Griet B. Julianus
971 36 852
grij@online.no