Konsert med Ishin-den-shin på Fremtidssmia

Inpro konsert Fremtidsmia.jpg

Sted: Fremtidssmia Økologiske Næringssenter
Dato: Lørdat 19. November kl. 19:00 - 21:30

Concert Tour
"ISHIN-DEN-SHIN!" in Hurdal Økolandsby

"Ishin-den-shin (以心伝心), a Japanese idiom which denotes the interpersonal communication through unspoken words and mutual understanding, between minds and hearts.

Three musicians from different countries (Norway, Japan, USA) are meeting in the musical collaboration. Wind through bamboo, body of tree bending harmonics in the quiet forest, bird in the distance, slow ancient footsteps on the earth, a branch snapping,..... Through instant composition, they are weaving the music beyond categories and styles, delivering the whispers of nature, in "ishin-den-shin."

Ben Gerstein (US) -Trombone
Magnus Sefaniassen Eide (NO) -drums
Seshen (JP)- voice & movement

Support:
SOUND OF SILENCE (NO)
Two musicians improvising from ste state of meditation. What comes out is surprisingly new to them and the audience every time - expressing what is experienced in the moment.

Victoria Johnson - violin
Kristin Seim Buflod - voice

Andelslandbruk i økolandsbyen

Gården i Hurdal Økolandsby ønsker å produsere mest mulig mat, som spises mest mulig lokalt.
Andelslandbruk er en driftsmodell som gjør dette mulig. Derfor drar gården i Hurdal Økolandsby i gang et forprosjekt til andelslandbruk, med målsetning om oppskaleringen neste år. Her er beboerne i økolandsbyen med, men vi inviterer også inn folk fra Hurdal og omegn. 

Hva er andelslandbruk? 

 • et partnerskap mellom forbrukere og bonde, der forbrukerne er tett på produksjonen av egen mat
 • tre pillarer: Dialog (mellom bonde og forbrukere), gjennomsiktig økonomi (full åpenhet om hva ting koster, og hva pengene går til) og delt avling, delt risiko
 • øker voldsomt i Norge. Første andelslandbruk (Øverland i Bærum, stiftet i 2005) har for tiden 500 personer på venteliste


Hvorfor andelslandbruk i Hurdal?

 • bedre tilgang til kortreist, økologisk mat
 • på sikt: større utvalg og mer spennende sorter enn i butikken, fordi man har mulighet til å påvirke hva som skal dyrkes 
 • "hjemmedyrka" uten å ha hage selv
 • læring om dyrking, høsting og stell av planter
 • gården i økolandsbyen er et naturlig sted å starte Hurdals første andelslandbruk


Hvordan er ordningen i år? 

 • hver andelshaver betaler 3200 kroner, fordelt på tre fakturaer
 • for denne summen kan du høste grønnsaker fra åkrene, tilsvarende det ett voksent menneske spiser, fra nå og fram til jul
 • det er allerede bestemt hva som skal dyrkes i år. Dialog-biten av andelslandbruket oppfylles dermed først neste år, når dyrkingen kan baseres på det kjernegruppa har kommet frem til gjennom høsten og vinteren. I år dyrkes omkring 15 grønnsaker, urter og andre vekster
 • selvhøsting - høstemeldinger (Facebook og tavle ved jordene) forteller hva som er klart
 • i andelen ligger ti dugnadstimer (høsting, luking), som hver andelshaver bidrar med i løpet av vekstsesongen
 • danning av en såkalt kjernegruppe, som skal evaluere og formulere ønsker for neste dyrkingssesong

Ønsker du å bli med? Si fra til post@hurdalecovillage.no

Det inviteres også til:

 • inspirasjonstur og omvisning på andelslandbrukene Øverland samt Gran i Hadeland 06.07. Ring 93030338 hvis du vil være med.
 • workshop 27.08.16 kl 11:00-15:00. Her er alle involverte og engasjerte velkommen til å diskutere gode løsninger for neste sesong. Denne dagen er også et egnet tidspunkt for å etablere kjernegruppe som evaluerer og formulerer ønsker for neste sesong - dersom en slik kjernegruppe ikke er etablert innen denne datoen