NRK-dokumentar om Hurdal Økolandsby

Hurdal_oktober_høyoppløselig_18.jpg

NRK sender denne høsten en dokumentar i fire deler om byggingen av Hurdal Økolandsby. I over ett år har NRKs team filmet i en tøff og sårbar periode av prosjektet; byggefasen. Filmteamet har fulgt arbeidet med å omsette visjonene bak økolandsbyen til virkelighet - gjennom samarbeid med kommune, med finansinstitusjoner og med leverandører. Vi følger også et knippe beboere, som alle har tatt et stort og viktig valg i livet.

I dokumentarserien får vi innblikk i visjonen og historien, men også i frustrasjoner, forsinkelser og oppstartsproblemer. Alle byggeprosjekter går gjennom en lang, vanskelig fase i det planer skal omsettes til ferdige bygg. Byggeprosjekter medfører uforutsette problemer langs veien. I tillegg er pionérvirksomhet - uansett felt - krevende. Hurdal Økolandsby kombinerer begge: Det er både pionérvirksomhet og et stort byggeprosjekt. Det tar tid for et slikt prosjekt å finne sin form. 

I løpet av vinteren 2015/2016 ferdigstilles Boligtun 1. En lang fase med høsting av viktige erfaringer er tilbakelagt. Boligene i siste del av Boligtun 1 leveres nå uten nevneverdige forsinkelser, og det er skapt gode systemer for å utbedre eventuelle feil og mangler. Når Boligtun 1 er ferdig bygget, forlater det byggefase og går over i ‘livsfase’. Landsbygruppene er godt i gang. Fellesområder opparbeides. En levende gård er i drift. Det er konserter og sosiale arrangementer hver uke, og rett over jul åpnes det økologiske næringssenteret et steinkast fra landsbyen. Fellesskapet blomstrer. I økosamfunns-tankegang kalles dette livsstilsdimensjonen. For mange er den hovedårsaken til at de flytter til en økolandsby. 

NRK-dokumentaren setter søkelys på mot, nytenkning og visjoner. På en trang fødsel for et unikt prosjekt. Og den setter søkelys på dem som er de virkelige pionerene: Menneskene som har tatt valget om å bo og leve i Hurdal Økolandsby.

Filago AS