Kurs i kreativ kommunikasjon med Kåre Landfald 13.04.2015

26. april. En dag med mulighet for dypere kontakt med deg selv og gruppen av deltagere!

Kåre Landfald er grunnlegger av Zencoaching-metoden og har jobbet med kommunikasjon, samarbeid og fasilitering av grupper i over 20 år. De siste 15 årene har han bygget mye av sitt arbeid på mindfulness-prinsipper han har lært av Thich Nhat Hanh og en rekke andre lærere innen meditasjon og personlig utvikling, samt Ikkevoldskommunikasjon, grunnlagt av Marshall Rosenberg. Han har også vært eier og leder av Ängsbacka senter for personlig utvikling i Sverige i fire år. 

Kurset er rettet mot: 
Beboere i økolandsbyen, fremtidige beboere, personer tilknyttet Hurdalssjøen Økologiske Landsby, Aktivhus, Filago og andre interesserte.

INNLEDNING
Kurset vil være praktisk, nytteorientert og opplevelses-orientert med praktiske lytte-øvelser og dialog, knyttet til konkrete situasjoner og behov for den enkelte deltager såvel som for landsbyen som helhet.
Kom gjerne med innspill til fokus på kurset.
Teoretisk vil kurset bygge på og formidle grunnprinsipper i mindfulness og ikkevoldskommunikasjon (Marshall Rosenberg), samt teorien om Drama-triangelet av Stephen Karpman.
Tanken er at dette kan være et grunnkurs, som kan følges opp på ulike vis etter kurset. Effekten av kurs som dette vil i stor grad avhenge av praktisk oppfølging, øvelse og fordypning i etterkant.

FOKUS PÅ KURSET
- Sosiale verdier: verdigrunnlag/sosial plattform som en inspirasjon og et hjelpemiddel for å ta vare på «sjelen».
- Hva er tillit? Hva betyr tillit i kommunikasjon og samarbeid? Hva styrker tillit? Hva skader tillit? H
- Kommunikasjon i møter og i samarbeid. Hvordan få til konstruktiv kommunikasjon og forståelse i møter og generelt.
- Fra Drama og Konflikt til Kreativt Vinn-vinn Samarbeid: Forståelse av hva som skaper og opprettholder drama og konflikt, og hva som skal til for å skape, opprettholde og utvikle tillit og kreativt vinn-vinn samarbeid

Kurset koster kr 800,-.
Det er fortsatt plass til flere deltagere.
Kontakt Tone Kari Fugleberg på tonekarif@hotmail.com eller tlf. 92636482 hvis du har spørsmål eller vil melde deg på.

Kursavgiften betales til Tone Kari Fugleberg kontonr. 1254 05 11436. Betalingen merkes med Kurs 26.04.

KursFilago ASKurs