Andelslandbruk i økolandsbyen

Gården i Hurdal Økolandsby ønsker å produsere mest mulig mat, som spises mest mulig lokalt.
Andelslandbruk er en driftsmodell som gjør dette mulig. Derfor drar gården i Hurdal Økolandsby i gang et forprosjekt til andelslandbruk, med målsetning om oppskaleringen neste år. Her er beboerne i økolandsbyen med, men vi inviterer også inn folk fra Hurdal og omegn. 

Hva er andelslandbruk? 

 • et partnerskap mellom forbrukere og bonde, der forbrukerne er tett på produksjonen av egen mat
 • tre pillarer: Dialog (mellom bonde og forbrukere), gjennomsiktig økonomi (full åpenhet om hva ting koster, og hva pengene går til) og delt avling, delt risiko
 • øker voldsomt i Norge. Første andelslandbruk (Øverland i Bærum, stiftet i 2005) har for tiden 500 personer på venteliste


Hvorfor andelslandbruk i Hurdal?

 • bedre tilgang til kortreist, økologisk mat
 • på sikt: større utvalg og mer spennende sorter enn i butikken, fordi man har mulighet til å påvirke hva som skal dyrkes 
 • "hjemmedyrka" uten å ha hage selv
 • læring om dyrking, høsting og stell av planter
 • gården i økolandsbyen er et naturlig sted å starte Hurdals første andelslandbruk


Hvordan er ordningen i år? 

 • hver andelshaver betaler 3200 kroner, fordelt på tre fakturaer
 • for denne summen kan du høste grønnsaker fra åkrene, tilsvarende det ett voksent menneske spiser, fra nå og fram til jul
 • det er allerede bestemt hva som skal dyrkes i år. Dialog-biten av andelslandbruket oppfylles dermed først neste år, når dyrkingen kan baseres på det kjernegruppa har kommet frem til gjennom høsten og vinteren. I år dyrkes omkring 15 grønnsaker, urter og andre vekster
 • selvhøsting - høstemeldinger (Facebook og tavle ved jordene) forteller hva som er klart
 • i andelen ligger ti dugnadstimer (høsting, luking), som hver andelshaver bidrar med i løpet av vekstsesongen
 • danning av en såkalt kjernegruppe, som skal evaluere og formulere ønsker for neste dyrkingssesong

Ønsker du å bli med? Si fra til post@hurdalecovillage.no

Det inviteres også til:

 • inspirasjonstur og omvisning på andelslandbrukene Øverland samt Gran i Hadeland 06.07. Ring 93030338 hvis du vil være med.
 • workshop 27.08.16 kl 11:00-15:00. Her er alle involverte og engasjerte velkommen til å diskutere gode løsninger for neste sesong. Denne dagen er også et egnet tidspunkt for å etablere kjernegruppe som evaluerer og formulerer ønsker for neste sesong - dersom en slik kjernegruppe ikke er etablert innen denne datoen