Skaper en ny type skole

Barn i Hurdal kan få Norges første skole basert på holistisk pedagogikk. 

Stillhet:  Holistisk pedagogikk bruker ofte naturen som klasserom. Barna lærer å meditere.  (Foto: Annie Spratt)

Stillhet: Holistisk pedagogikk bruker ofte naturen som klasserom. Barna lærer å meditere.  (Foto: Annie Spratt)

Tekst og foto: Mari Rosman

En gruppe i Hurdal arbeider med å starte et helt nytt skolekonsept. Elevene skal få personlig utvikling på alle plan, og kjærlighet står i fokus.

— Jeg har alltid ønsket å gjøre en forskjell i verden. Det er nettopp gjennom utdanning at vi kan påvirke hvordan de unge skaper fremtiden, sier Ida Falchenberg. 

Hun er yogalærer på Hadeland folkehøyskole og jobber med å få livsmestring inn i alle folkehøyskoler. På fritiden engasjerer hun seg i det som kan bli Norges første barneskole tuftet på holistisk pedagogikk. Nå står hun på Litteraturhuset og presenterer seg selv som en del av Øvre Romerike holistiske skoleprosjekt.

— Jeg ønsker at skoleprosjektet i Økolandsbyen kan være med å påvirke og løfte hele det norske skolesystemet, sier hun.

Øvre Romerike holistiske skoleprosjekt

  • Etablert i 2017
  • Arbeider med å starte en friskole basert på holistisk pedagogikk
  • Består av pedagoger, foreldre og andre ressurspersoner
  • www.holistiskskole.no
 
Inspirert:  Ida Falchenberg, Philip Espensen, Ingvild Forbord (til venstre), Patrik Swanstrøm og Ina Thiis (til høyre) har kommet fra Hurdal for å møte professor Jack Miller og Carina Harsund (i midten) på Litteraturhuset.

Inspirert: Ida Falchenberg, Philip Espensen, Ingvild Forbord (til venstre), Patrik Swanstrøm og Ina Thiis (til høyre) har kommet fra Hurdal for å møte professor Jack Miller og Carina Harsund (i midten) på Litteraturhuset.

 

Alt henger sammen

Livssynsorganisasjonen Holistisk forbund har sammen med Forbundet for holistisk pedagogikk invitert professor Jack Miller til Oslo. Miller er en av hovedmennene bak det pedagogiske paradigmet som presenteres. Naturen, samfunnet, og elevens egne ferdigheter er viktige element i filosofien.

— Vi må våge å tenke mer helhetlig og se tingenes sammenheng og relasjoner, sier Carina Harsund. 

Hun er leder i Forbundet for holistisk pedagogikk og en viktig støttespiller for gruppen i Hurdal. 

— Holistisk pedagogikk er en pedagogisk teori som forbinder alt og alle i en større helhet. Her er det rom for kunnskap og lærdom, men også utvikling av kompetanser, personlighet og ikke minst utvikling av det indre selv, sier hun.

Nettopp ved dette siste momentet skiller holistisk pedagogikk seg fra vanlig pedagogikk. Skolen tar i betraktning at eleven også har en ånd eller sjel. Harsund velger å heller bruke begrepet «det økologiske selv», som hun har hentet fra Arne Næss.

Les: Dette skiller holistisk pedagogikk fra Steiner og Montessori.

Skaper et kjærlig fellesskap

Jack Miller er professor ved universitetet i Toronto og har vært med på å integrere holistisk pedagogikk på en avdeling i en offentlig skole. Nå sitter han på den tidligere lærerhøyskolen i Oslo og snakker om mysteriet som finnes i hver elev. Han kaller det en hellig glød. 

— Hvis en lærer kan antenne den hellige gløden i et barn så har læreren oppfylt sin visjon. For når den hellige gløden er antent i mennesker, da er det ingenting som kan stoppe dem.

Miller sier at det åndelige begrepet i holistisk pedagogikk har lite å gjøre med religion, og alt å gjøre med kjærlighet. Han beskriver en skolehverdag fylt av kjærlighet, fellesskap og medmenneskelighet. 

— Hvis du ser deg selv som en del av alt og alle, da vil medfølelse oppstå av seg selv, sier han.

Bruker meditasjon i undervisning

I en skole som underviser holistisk skal elevene lære å tenke kreativt og kritisk, samtidig som det skal være rom for intuisjon og undring. Videre er det viktig at elevene blir oppmerksomme på hvordan det er å være i sin egen kropp, ikke bare hvordan den brukes. Yoga og mindfullnessøvelser er derfor viktig. Eleven hjelpes til å bli bevisst sitt indre liv, sine drømmer, håp og fantasier. 

Vi støtter elevens spirituelle væren gjennom kunstneriske uttrykk, og gjennom lærerens kjærlige tilstedeværelse, sier Miller.

Han snakker om hvor ofte vi har hodet fullt av tanker mens vi snakker med folk. 

Hvis barna opplever at du ikke er til stede så har du mistet dem, sier han. 

Derfor er meditasjon en viktige praksis for en lærer. Korte meditasjoner brukes også i undervisningen, for eksempel som en sentrerende øvelse etter friminutt. Elevene veileder hverandre inn i stillhet.

 
Deler:  Dr. Jack Miller er professor ved universitetet i Toronto og har kommet til Oslo for å møte Øvre Romerike holistiske skoleprosjekt som Patrik Swanstrøm leder.

Deler: Dr. Jack Miller er professor ved universitetet i Toronto og har kommet til Oslo for å møte Øvre Romerike holistiske skoleprosjekt som Patrik Swanstrøm leder.

 

Mlller snakker om elever som utvikler visdom i tillegg til kunnskap, om klassereommet som et sted barna gleder seg over å være, og om lærere som leter etter elevens spesielle ferdighet.

— Den som underviser trenger å finne ut hva elevens gave er, slik at han eller hun kan lære å mestre den.  Ellers vil barnet pines gjennom skolen, sier Miller. 

Er mye ute

Sentralt i holistisk pedagogikk står fellesskapet. Miller beskriver et miljø der barna kjenner seg trygge og ikke er redde for å snakke. Hver morgen samles klassene i sirkel utendørs, enten for å dele noe de har på hjertet, for å gjøre yoga, meditere, eller gjøre noe kunstnerisk. Foreldre er ofte involvert. 

— Når en utfordring oppstår så setter vi oss i sirkel for å løse det innad i gruppen, i stedet for å sende en elev til rektor, sier Miller. 

Hver uke er det ekskursjon i nærmiljøet. Naturen er en del av fellesskapet, i likhet med kosmos.

Gruppen fra Hurdal lurer på om professoren har noen tanker rundt hva en skole tuftet på holistisk pedagogikk kan gjøre med lokalmiljøet den er en del av.

— Skolen vil være som et samfunnshus. Kulturen i grenda vil påvirke kulturen som oppstår i skolen, og kulturen i skolen vil strømme ut igjen i samfunnet, sier han. 

 
Verdier:  Patrik Swanstrøm presenterer kjerneverdiene som skoleprosjektet i Hurdal blir bygget på.

Verdier: Patrik Swanstrøm presenterer kjerneverdiene som skoleprosjektet i Hurdal blir bygget på.

 

Vil våge noe nytt

I Hurdal har arbeidsgruppen for skoleprosjektet arbeidet i et år med å bygge en plattform på verdier de har hentet fra nærmiljøet. De ønsker at kjærlighet, fellesskap, utfoldelse og økosofi skal gjennomsyre skolen.

— I valget av kjerneverdier ønsket vi å gå dypere enn det rent økologiske. Økosofien kommer fra Arne Næss og taler om respekten for alt liv, sier Patrik Swanstrøm.

Han er sekretær i Holistisk forbund, innbygger i Økolandsbyen og leder for Øvre Romerike holistiske skoleprosjekt. 

Swanstrøm forteller at gruppen har et håp om å sende søknad om friskole i 2018, men at det gjenstår en del penger og arbeid for å komme i mål. Gruppen har fått midler fra Astri Bruns kreative fond, og skal i gang med innsamlingsaksjon for å få 100 000 kroner til å danne en stiftelse.

— I dag er det mange som ønsker at det bærekraftige aspektet skal være en del av hverdagen. Forskning viser at yoga, meditasjon og mindfulness har en positiv effekt. Så er det noe med å tørre å ta det i bruk, sier Swanstrøm. 

Hans håp er at holistisk pedagogikk kan være med på å forberede et barn på at verden er foranderlig, der det skjer nye ting hele tiden. 

— Hvis vi gir eleven jording og forankring så vil de kanskje ha lettere for å ta utfordringene som er her i dag og som kommer i fremtiden, sier Swanstrøm.

HurdalMari Rosman