Buss-boom i Hurdal

Nå blir det enda lettere for pendlere å komme seg fra Hurdal Økolandsby til Eidsvoll Verk Stasjon. Linjene 445 og 446 skal gå oftere og bruke mindre tid på strekningene, og reisetiden til Oslo Sentralstasjon blir kortet ned til en time. Det økte kollektivtilbudet suppleres også med ett utvidet tilbud med servicebuss og bestillingstransport.

Flere og hyppigere bussavganger gjør pendlerlivet enklere for beboerne i økolandsbyen.  Foto:  Henriette Rognlien

Flere og hyppigere bussavganger gjør pendlerlivet enklere for beboerne i økolandsbyen. Foto:  Henriette Rognlien

Tekst: Therese Hagen

Hurdal kommune har bestemt at linje 445 vil gå på østsiden av Hurdalssjøen, mens linje 446 vil fortsette på vestsiden. Det vil si at linje 445 vil gå fra Hurdal Kirke med hyppigere og raskere avganger. Det er kun fem minutters gåtur unna Hurdal Økolandsby, og er en stor oppgradering av kollektivtilbudet for pendlerne fra Økolandsbyen. Ved å omlegge ruten på østsiden av sjøen bruker bussen kortere tid, og kan kjøre hyppigere avganger. Bussen bruker 23 minutter fra Hurdal Torg til Eidsvoll Verk stasjon, og skal korrespondere godt med videre kollektivtilbud. Det vil nå ta 38 minutter inn til OSL, og 61 minutter inn til Oslo Sentralstasjon. Det er også lagt opp til at linje 445 skal korrespondere med buss 430 mot både Jessheim og Eidsvoll.

Hyppigere avganger

Avgangene fra Hurdal Kirke og Eidsvoll Verk Stasjon blir økt i rushtidene mellom klokken 05.00 til 08.00, og fra 15.00-17.00. Avgangene forlenges også ut fra Hurdal, hvor siste buss går klokken 20.00 på hverdager. Dette gjør det enklere for pendlere fra Hurdal å komme seg raskere på jobb, og kommunen håper ett økt kollektivtilbud for pendlere vil lokke flere til å bosette seg i Hurdal.

Skoleruter

Linje 446 kjører skoleavganger fra Erikstellet til Hurdal skole, Nannestad videregående skole og Jessheim stasjon. Skolebussene kan brukes av alle. Avgangene er tilpasset skolenes start- og sluttider. Disse avgangene kjøres kun når det er skole, og ikke når det er skoleferie.

Bedre tilbud for servicelinjene

Linje 445 fra Hurdal Kirke og Eidsvoll Verk Stasjon, vil en gang om dagen kjøres med minibuss og bli benyttet som en servicelinje. I denne forbindelse vil det bli tilbudt bestillingstransport fra Vassenden og Skimten, to dager i uken for eldre og uføre som trenger å bli hentet. Henting bestilles over telefon 04144.

For mer detaljerte avganger og rutetider se www.ruter.no. Tidene vil være tilgjengelig i ruters reiseplanlegger allerede nå.

Hurdal, ForsideTherese Hagen