Hel ved fra Aktivhus

Når vi høster fra skogen blir man­ge av dens kvaliteter og verdier bevart.

Hurdal_oktober2017_09.jpg
Hurdal_oktober2017_07.jpg
Hurdal_fabrikk_10 kopi.jpg

I Norge har vi lange tra­disjoner med tre som materiale i bygg, fra vikingskip og stavkirker til moderne, innovative bygninger. Vi har også netto tilvekst av skog - det vokser mer enn det hugges. Norsk tre er fremtidens byggemateriale og står i særstilling som det eneste naturlige og helt fornybare byg­gemateriale vi har. Tre kan bear­beides uten unødig bruk av energi og kjemikalier. Materialene kan brukes lenge og med omtanke og kan resirkuleres når de har tjent sitt opprinnelige formål.

Hurdal_oktober2017_11.jpg

CO2 tas opp av skog som vokser gjennom fotosyntesen og lagres i trærne og senere i treproduktene.

Det betyr at økt bruk av tre i byggematerialer bidrar til reduksjon av CO2-tilførsel til atmosfæren. Dette er et viktig bidrag til å nå målet om at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030.

Et hus skal puste! Naturlige, sunne materialer og pustende veggkonstruksjon gir Aktivhusene både godt inneklima og en robust, varig konstruksjon.

Trematerialer har også viktige este­tiske kvaliteter og positiv innvirkning på innemiljøet. Tre gir oss en følelse av velvære - det er behagelig å opp­holde seg i hus med synlige treover­flater.

Det er et levende materiale som puster og forandrer seg over tid, og som har unike kvaliteter når det kommer til fuktighet og luft. Framtidsrettet og bærekraftig arkitektur skapes gjennom bruk av tremateriale. I Aktivhus brukes i all hovedsak byggematerialer av tre produsert lokalt, inkludert trefibe­risolasjon. Samtidig er det valgt gode energiløsninger med vedfyring og solceller.

Treverk er naturlig fuktregulerende, veggene regulerer selv fuktighet gjennom naturlige egenskaper i trecellene. Dette hindrer muggsopp fra å etablere seg dersom det blir kondens i veggen. Bruken av treverk gjør også en stor positiv forskjell for husets klimaregnskap gjennom lagring av Co2.