Velkommen til felleshuset i prestegården

Den gamle presteboligen i Hurdal ligger vakkert til som en forlengelse av gårdstunet på Gjøding gård. Da presten flyttet ut var det naturlig å leie huset som en storstue for Hurdal Økolandsby. 

Alle kan bli medlem

Presteboligen eies av Opplysningsvesenets fond. Foreningen for Felleshuset har leid boligen siden 2017. Medlemskap er åpent for alle som ønsker å knytte seg til det sosiale og kulturelle livet som springer ut fra Hurdal Økolandsby. Det betyr at folk som ikke bor i økogrenda, men som ønsker å være del av fellesskapet, også kan bli medlem. Andelslandbruket har en egen avtale som gjør det mulig for medlemmer som ikke bor i grenda å overnatte i Økolandsbyen.

Medlemskontingenten er på 150 kr i måneden og faktureres halvårlig. For innmelding, send en epost til felleshus1@gmail.com

Et hus der aktivitet står i fokus

I felleshuset viser Filmklubben sitt program på storskjerm. En gruppe danser 5Rytmer i stua og salongen blir brukt til alt fra meditasjon til kaffeslabberas. Noen har invitert til spontan yogapraksis, andre har holdt veiledet yoga, og tidvis blir rommet fylt av latteryoga. 

Grand Prix har blitt vist på storskjerm, 17. mai ble feiret med grillmat og kaker, og i jula luktet det granbar og helligdagsamvær.

Lag og foreninger i Økolandsbyen bruker huset til aktiviteter og styremøter.

Medlemmer kan leie hele eller deler av huset til private arrangement. For lukkede arrangement betaler medlemmet etter gjeldende prisliste. Lukkede barneselskap er gratis hvis de avholdes før barnetv-tid i ukedagene. Dersom festligheten er åpen for alle medlemmer så er det gratis å bruke lokalet til alle døgnets tider. Reservasjoner sendes til felleshus1@gmail.com.

 

Gjester kan overnatte

Medlemmer kan invitere sine gjester til å overnatte i huset. 16 senger står fordelt over 4 sovesaler. Det er to bad. Medlemmet tar selv imot gjestene, sørger for at de har lest husreglene og kjenner rømningsveier. Faktura sendes til medlemmet, som også er ansvarlig for tilstrekkelig utvask.

Gjester kan benytte felles kjøkken. Det er også peisestue og barnerom som alltid vil være tilgjengelig for medlemmer og gjester selv om storstuene er reservert til arrangement.

 

bilde1.jpg

En stor hage å boltre seg i

Felleshagen strekker seg over et stort område mellom kirketunet og presteboligen. Her er det lekehus for barna, frukttrær og klatretrær. Mang en sverdkamp har foregått mellom gutter og jenter som fekter med kvister og det de kan finne. I hagen har det vært bryllup, grillfest og utedans. 

Drømmene for hagen er mange, og visjonene store. Foreningen for Felleshuset håper på å få en gartner med spesialkompetanse på historiske hager til å lage en plan for renovering av hagen. En nasjonal forening av frøsamlere ønsker dessuten å forvandle hagen til et spisskammer av spiselige vekster. Håpet er at både grunneier og felleshusets medlemmer ønsker et slikt initiativ velkommen. Les mer om ideene he.