bærekraftsdalen hurdal

Hurdal Økolandsby har påvirket sitt lokalsamfunn. Et enstemmlig kommunestyre har vedtatt visjonen ‘Plussamfunn 2025’, som skisserer en fremtid der Hurdal kommune er karbonnøytral - eller bedre - innen 2025. Hurdal omtales nå som Bærekraftsdalen, eller ‘Sustainable Valley’ på engelsk.

Festival_foredrag_01.jpg

bærekraftskonferansen

Bærekraftskonferansen er den faglige delen av den årlige Bærekraftsfestivalen i Hurdal. Konferansen huser tonangivende politikere, næringslivsledere, fagpersoner og opinionsledere i Norge.

Sommeren 2016 avholdes konferansen 23.-25. juni.

Program for konferansen kommer i februar.


 

bærekraftfestivalen

Bærekraftsfestivalen er en folkefest med konserter, marked, aktiviteter og fellesskap. Den foregår samtidig med Bærekraftskonferansen.

Sommeren 2016 avholdes festivalen mellom 23. og 25. juni.

Programmet for festivalen kommer i februar.

Hurdal_Festival_10.jpg
Bærekraftsentrum.jpg

NYTENKENDE ARKITEKTUR

Treverk er det mest miljøvennlige materialet vi kan bruke i Norge. Stadig flere i byggsektoren innser at det er mulig å bruke tre også til å bygge høyhus.

Enkelte signalbygg planlegges nå i Hurdal sentrum. Bildet er en skisse fra Helen&Hard.

NYE HURDAL SENTRUM

Hurdal kommune har vedtatt en overordnet målsetning om å være karbonnøytral - eller bedre - innen 2025.
Det betyr at bygging og befolkningsvekst de neste årene må skje etter helt andre prinsipper enn i konvensjonelle byggeprosjekter.

1300 nye boenheter er planlagt, og vil sørge for at mellom 4000 og 5000 mennesker er bosatt tett (mindre enn 500 meter) på knutepunkter. Vedtatt reguleringsplan dobler Hurdals innbyggertall. 

Reguleringsplan har lagt stor vekt på å tilrettelegge for gående og syklende. Biltrafikk skal være mulig, men med redusert hastighet.

Bildelingsløsninger som for eksempel Bilkollektivet vil være viktig, i tråd med det ambisiøse mål om 0,5 biler per familie.

00Fugleperspektiv_975_650_s.jpg
rob-bye-60046.jpg

400 ‘PLUSS-HYTTER’ VED HURDAL SKISENTER

I Østgreina ligger Hurdal skisenter med alpintbakke ogomfattende løypenett for langrennsski. 
Èn time fra Oslo finnes her stort potensiale for utvikling av fritidseiendommer.

Hurdal kommune er nå i prosess med å planlegge 400 såkalte pluss-hytter her. En pluss-hytte skal være mest mulig klimanøytral i produksjon, transport og bygging.

I drift produserer hytta mer strøm enn den bruker i løpet av et år.

treprosjektet - fra skog til hus

Det vil trengs mye treverk i byggingen av både Økolandsbyen og Hurdal sentrum. Hurdal kommune tar sikte på at mest mulig av byggematerialene skal komme fra lokale skoger, og foredles hos lokale aktører i trevarebransjen.

Initiativet har fått navnet ‘Treprosjektet’.

Hurdal_fabrikk_12 kopi.jpg
Hurdal_oktober_høyoppløselig_53.jpg

HURDALSMAT - KORTREIST OG ØKOLOGISK

Klimautslipp knyttet til produksjon, emballering og transport av mat utgjør en stor prosentandel av klimafotavtrykket til hver enkelt.

Ved å spise økologisk og kortreist kan man endre dette fotavtrykket dramatisk.

Matprodusenter i Hurdal jobber nå med å komme sammen om å lage ‘Hurdalsmat’, dyrket og solgt i lokale utsalg i Hurdal.