KVANN
  • Er en forkortelse for Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge.
  • Kaller seg også for Norwegian Seed Savers.
  • Foreningen ble etablert i 2016 som en sammenslåing av planteklubbene.
  • Planteklubbene sprang ut fra Norsk hageselskap og Norsk genressurssenter.